Month: Març de 2016

Gest i paraula

IMG_1660

Marc Vicens, 2016.

 

Hamlet. Tampoc no has de ser massa insípid; fes que et guiï la teva pròpia discreció. Harmonitza el gest amb la paraula i la paraula al gest, amb aquesta observació especial: no desbordis la modèstia de la Natura, perquè qualsevol exageració s’allunya dels propòsits del teatre, que ha tingut i té encara la finalitat d’oferir un mirall a la naturalesa, mostrar a la virtut la seva pròpia figura i al vici la seva pròpia imatge, i a cada època i generació la seva forma i el seu estil propis.

William Shakespeare, Hamlet (Acte I, Escena II). Traducció de Salvador Oliva. Editorial Vicens-Vives, 1986.