Month: Març de 2021

La força

–És agradable veure que ets tan fort.

Però en el seu interior va afegir: Franz és fort, però la seva força es dirigeix únicament cap enfora. Amb la gent amb qui viu, amb els qui estima, és feble. La feblesa de Franz es diu bondad.

Milan Kundera, La insostenible lleugeresa del ser, traducció de Monika Zgustovà, Edicions Destino, 1993.

Naturalment

Marc Vicens, 2021,

Las plantas parecen haber sido sembradas con profusión sobre la tierra, como las estrellas en el cielo, para invitar al hombre por el atractivo del placer y de la curiosidad al estudio de la naturaleza; pero los astros están colocados lejos de nosotros; se necesitan conocimientos preliminares, instrumentos, máquinas, larguísimas escalas para alcanzarlos y acercarlos a nuestro alcance. Las plantas lo están naturalmente.

Jean-Jacques Rousseau, Las ensoñaciones del paseante solitario, traducció de Mauro Armiño, Alianza Editorial, 2016.

Viandes

Marc Vicens, 2021.

“Aprés vengueren set plats amb dos paons, cascú amb lo coll e coes, e moltes perdius en cascun plat amb penons, amb senyal de Borja; e los paons amb les corones daurades. Aprés vengueren quatre plats, que cascun plat aportaven quatre hòmens, on havia capons, gallines, polles, oques, ànedes, fotges, coloms, vedella, cabrits e altres viandes premsades, e cansalada; e cascuna vianda sa salsa preciosa; e totes les viandes venien a les grans maneres de sons e trompetes. Emprés venguerem dos plats amb gran verdesca, e un paó en cascun plat, enmig de la vendresca, amb los colls, ales e coes, e per la boca llançaven aigua almescada, e los trinxants alçaven l’ala e tallaven, e l’aigua preciosa, tostemps eixir per la boca dels paons.”

Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim

“Siats de natura d’anguila”: Bernat Metge i Barcelona. Itinerari literari autoguiat. Càtedra M. Àngels Anglada, 2013.

Frontera

Marc Vicens, 2021.

–¿Veus aquell pi?

No hi havia res més que aturés la vista en aquell lloc, o sigui que vaig cridar:

–¡És clar que el veig!

–¡Allà comença Suècia! –va exclamar, assenyalant el pi com si fos difícil de veure.

Per Petterson, Sortir a robar cavalls, traduït per Carolina Moreno, Club Editor, 2019.

Intenció

Marc Vicens, 2021.

En todos los males que nos suceden, miramos más la intención que el efecto. Una teja que cae de un tejado puede herirnos más, pero no nos aflige tanto como una piedra lanzada adrede por una mano malintencionada. El golpe marra en ocasiones, pero la intención jamás falla en su ofensa.

Jean-Jacques RousseauLas ensoñaciones del paseante solitario, traducció de Mauro Armiño, Alianza Editorial, 2016.