Month: febrer de 2022

Prohibir

Marc Vicens, 2022.

Estan sonats, com si no sabessin que és impossible, això de prohibir pintar. Amb els mitjans que tenen poden aconseguir moltes coses i prohibir-ne moltes, segurament, però ¿que algú deixi de pintar? Això sí que no.

Siegfried Lenz, Lliçó d’alemany, traduït per Joan Ferrarons, Club Editor, 2016.

Error

Marc Vicens, 2022.

–El món creu que Shakespeare va cometre un error –digué– i se’n sortí tan de pressa i tan bé com va poder.

–Bestieses! –digué Stephen grollerament–. Un home de geni no comet errors. Els seus errors són voluntaris i són les portes del descobriment.

James JoyceUlisses, traducció de Joaquim Mallafrè.

Baliga-balaga

Marc Vicens, 2022.

¿Que no s’adona, vostè, que jo treballo amb el cap, amb tossuderia i perseverança, i que sovint estic actiu en el millor sentit de la paraula, just quan fa l’efecte que soc un baliga-balaga, orfe de responsabilitats, el mandrós que, sense feina ni pensaments es perd, somiador i cançoner, en el blau i el verd, i que hi ganduleja, causant una impressió pèssima?

Robert WalserLa passejada, traducció de Teresa Vinardell Puig, Editorial Flâneur, 2017.

Florida blanca

Marc Vicens, 2022.

SI PUC 

Alguna cosa ha entrat 

dins algun vers que sé 

que podré escriure, i no 

sé quan, ni com, ni què 

s’avindrà a dir. Si puc 

te’l duré cap a tu. 

Que digui els teus cabells

l’escata de sol

que et vibra en aquesta ungla. 

Però potser no sempre 

tindré del tot present

el que ara veig en tu.

He sentit el so fosc

d’una cosa que em cau

dins algun pou. Quan suri, 

he de saber conèixer

que ve d’aquest moment?

Gabriel Ferrater, Les dones i els dies, 1968 [Menja’t una cama, 1962]

Així, doncs

Marc Vicens, 2021.

Així, doncs, tot, tota aquesta vida tan rica, els colors amables i evocadors, aquest entusiasme, aquesta joia i ganes de viure, tots els significats humans, la família, els amics i l’estimada, aquest aire clar i tendre, ple d’imatges divinament belles, les cases paternals i maternals i els carrers hospitalaris i plàcids, el son tan alt, la lluna i els cors i ulls de les persones, tot es pansirà i morirà algun dia.

Robert Walser, La passejada, traducció de Teresa Vinardell Puig, Editorial Flâneur, 2017.

Pare

Marc Vicens, 2022.

“Veles e vents han mos desigs complir”

XLVI

Veles e vents han mos desigs complir
faent camins dubtosos per la mar.
Mestre i ponent contra d’ells veig armar:
xaloc, llevant los deuen subvenir
ab llurs amics lo grec e lo migjorn,
fent humils precs al vent tramuntanal
que en son bufar los sia parcial
e que tots cinc complesquen mon retorn.

Bullirà·l mar com la cassola en forn,
mudant color e l’estat natural,
e mostrarà voler tota res mal
que sobre si atur un punt al jorn.
Grans e pocs peixs a recors correran
e cercaran amagatalls secrets;
fugint al mar on són nodrits e fets,
per gran remei en terra eixiran.

Los pelegrins tots ensems votaran
e prometran molts dons de cera fets;
la gran paor traurà al llum los secrets
que al confés descoberts no seran.
En lo perill no·m caureu de l’esment,
ans votaré al Déu qui·ns ha lligats
de no minvar mes fermes voluntats
e que tots temps me sereu de present.

Jo tem la mort per no ser-vos absent,
perquè amor per mort és anul·lats;
mas jo no creu que mon voler sobrats
pusca ésser per tal departiment.
Jo só gelós de vostre escàs voler
que, jo morint, no meta mi en oblit.
Sol est pensar me tol del món delit
car, nós vivint, no creu se pusca fer:

aprés ma mort d’amar perdau poder
e sia tost en ira convertit,
e jo, forçat d’aquest món ser eixit,
tot lo meu mal serà vós no veer.
Oh Déu, ¿per què terme no hi ha en amor,
car prop d’aquell jo·m trobara tot sol?
Vostre voler sabera quant me vol,
tement, fiant, de tot l’avenidor.

Jo són aquell pus extrem amador
aprés d’aquell a qui Déu vida tol.
Puis jo són viu, mon cor no mostra dol
tant com la mort per sa extrema dolor.
A bé o mal d’amor jo só dispost,
mas per mon fat fortuna cas no·m porta.
Tot esvetlat, ab desbarrada porta,
me trobarà faent humil respost.
Jo desig ço que·m porà ser gran cost
i aquest esper de molts mals m’aconhorta.
A mi no plau ma vida ser estorta
d’un cas molt fer, qual prec Déu sia tost;
lladoncs les gents no·ls calrà donar fe
al que amor fora mi obrarà;
lo seu poder en acte·s mostrarà
e los meus dits ab los fets provaré.

Amor, de vós jo·n sent més que no·n sé,
de què la part pijor me’n romandrà,
e de vós sap lo qui sens vós està.
A joc de daus vos acompararé.

Ausiàs March, “Veles e vents han mos desigs complir”.

A la memòria del meu pare, Joaquim Vicens Olivet.