Month: Mai de 2022

Disciplina

Marc Vicens, 2022.

Però ja havia estat advertit contra els perills de l’exaltació espiritual i no es va permetre de prescindir ni de la més petita o senzilla devoció; i també, mitjançant una mortificació constant, lluitava per destruir el passat culpable, més que no pas per atènyer una santedat prenyada de perills. Cada un dels seus sentits era sotmès a una rigurosa disciplina.

James JoyceRetrat de l’artista adolescent, traducció de Maria Teresa Vernet, Edicions 62, 1993.

Caure

Marc Vicens, 2022.

Els paranys del mon eren el camí de pecat. Ell cauria. Encara no havia caigut, però cauria, en silenci, en un instant. Car no caure era massa dur, massa dur; i sentí la caiguda silenciosa de la seva ànima, tal com s’esdevindria en qualsevol moment futur; sentí que anava caient, caient, però sense haver caigut encara; que no havia caigut encara; però que estava a punt de caure.

James JoyceRetrat de l’artista adolescent, traducció de Maria Teresa Vernet, Edicions 62, 1993.

Consagrar

Marc Vicens, 2022.

¿Per què fou instituït el sagrament de l’Eucaristia sota les dues espècies del pa i el vi, si Jesucrist ja està present en cos i sang, en ànima i divinitat, en el pa tot sol i en el vi tot sol? ¿Conté una diminuta partícula del pa consagrat tot el cos i tota la sang de Jesucrist, o només una part del cos i de la sang? Si, després d’ésser consagrats, el vi es torna vinagre i el pa es corromp i s’esmicola, ¿està present encara Jesucrist sota llurs espècies, com a Déu i com a home?

James JoyceRetrat de l’artista adolescent, traducció de Maria Teresa Vernet, Edicions 62, 1993.