David Foster Wallace / Torradora

Torradora

Marc Vicens, 2020.

Tractar la televisió com una realitat maligna és tan reduccionista i estúpid com tractar-la de torradora amb imatges.

David Foster Wallace, He ballat (breument) la conga. Antologia d’articles, traducció de Ferran Ràfols Gesa, Edicions del Periscopi, 2019.