Gabriel Ferrater / La ciutat

La ciutat

Marc Vicens, 2022.

Plena de carrers per on he tombat

per no passar els indrets que em coneixien.

Plena de veus que m’han cridat pel nom.

Plena de cambres on he cobrat records.

Plena de finestres des d’on he vist créixer

les piles de sols i de pluges que se m’han fet anys.

Plena de dones que he seguit amb la vista.

Plena de nens que només sabran

coses que jo sé, i que no vull dir-los.

Gabriel Ferrater, Menja’t una cama, Edicions 62 · Empúries.