Giacomo Leopardi / La vida

La vida

Marc Vicens, 2022.

Aquest son neguitós i turmentat

que anomenem la vida, ¿com el portes,

Pepoli meu? ¿Amb quines esperances

sostens el cor? ¿Amb quins afanys i quines

tasques alegres o molestes gastes

l’oci que et van deixar els avantpassats,

llegat feixuc i fastigós? (…)

Giacomo Leopardi, Cants, traducció de Narcís Comadira, Edicions 62 · Empúries.