Igor Stravinski / Selecció

Selecció

Marc Vicens, 2020.

Tot art pressuposa un treball de selecció. Normalment, quan em poso a treballar, el meu objectiu no és precís. En aquest estadi de l’operació, si algú em demanés què vull, em costaria molt de dir-ho; però respondré sempre amb precisió quan se’m demani què no vull.

Igor Stravinski, Poètica musical, traducció de Oriol Ponsatí-Murlà, Editorial Accent, 2008.