J.D. Salinger / Vomitar

Vomitar

teddy208

Marc Vicens, 2016.

¿Sap aquella poma que Adam es va menjar al jardí de l’Edèn, que expliquen a la Bíblia? –va preguntar–. Sap què hi havia dins de la poma? Lògica. Lògica i rotllo intel·lectual. Això era tot el que hi havia. Per aquest motiu (això és el que vull dir), el que ha de fer és vomitar-la, si vol veure les coses tal com són.

J.D. Salinger, Teddy, Nou contes. Traducció de Quim Monzó. Editorial Empúries, 2001.