James Joyce / Caure

Caure

Marc Vicens, 2022.

Els paranys del mon eren el camí de pecat. Ell cauria. Encara no havia caigut, però cauria, en silenci, en un instant. Car no caure era massa dur, massa dur; i sentí la caiguda silenciosa de la seva ànima, tal com s’esdevindria en qualsevol moment futur; sentí que anava caient, caient, però sense haver caigut encara; que no havia caigut encara; però que estava a punt de caure.

James JoyceRetrat de l’artista adolescent, traducció de Maria Teresa Vernet, Edicions 62, 1993.