James Joyce / Sensibles

Sensibles

Marc Vicens, 2022.

…tota persona que admira un objecte bell hi troba certes relacions que satisfan i coincideixen amb les mateixes etapes de l’aprehensió estètica. Aquestes relacions del sensible, doncs, que a tu et són visibles a través d’una forma i a mi a través d’una altra, han d’ésser, per tant, les qualitats necessàries de la bellesa.

James JoyceRetrat de l’artista adolescent, traducció de Maria Teresa Vernet, Edicions 62, 1993.