Jaume Subirana / Les coses

Les coses

POSTER 2 X 1 HAIMA

Coses imprescindibles d’una haima sahrauí. Marc Vicens, 2017.

RECREACIÓ – Les coses (el que veiem, el que vivim) ja signifiquen (o no) per elles mateixes. Si en contar-les o escriure-les (en recrear-les) les carreguem de sentit de més, de fet empastifem. Per aclarir-les, les enfonsem. Per enaltir-les, les enfosquim. Sovint es tracta més de restar (o destriar) que no pas de sumar, d’afegir.

Jaume Subirana, Cafarnaüm, Edicions Bromera, 2006.