Jordi Balló / Xavier Pérez

Venjança

Marc Vicens, 2019.

Ni el Bé ni el Mal, ni el Messies ni el Dimoni: el venjador té ambivalència moral perquè la sang que vessa té origen en una sang més antiga. En el cicle de la venjança el sentiment de culpa sempre és relatiu: tots els personatges tenen alguna raó de pes per haver perpretat el seu crim.

Jordi Balló / Xavier Pérez, La llavor immortal. Els arguments universals del cinema. Editorial Empúries, 1995.

Argonautes

Marc Vicens, 2019.

Sabem que tot relat significa moviment: l’heroi clàssic de les narracions d’aventures es desplaça en el temps i l’espai per acomplir una missió sublim a la que dedicarà una despesa il·limitada d’energia, a risc de perdre la vida, si cal. L’objectiu del seu viatge és sovint un tresor, un amulet màgic, una arma secreta. Però les fases d’aquesta recerca són infal·liblement les mateixes: un encàrrec previ, un trajecte llarg i arriscat, un duel inevitable en el lloc del destí, un ajut inesperat i amorós, una fugida accidentada i un retorn victoriós que no nega l’anunci d’una nova aventura.

Jordi Balló / Xavier Pérez, La llavor immortal. Els arguments universals del cinema. Editorial Empúries, 1995.