Josep Carner / Aigua per l’amor de Déu

Aigua per l’amor de Déu

 

oreneta173b

Marc Vicens, 2018.

 

P L U J A    D ‘ A B R I L

 

Esquiva a l’aire gris, als verds magnífics,

cada oreneta baixa a l’aigua, lleu:

el riu n’és tot escrit de jeroglífics

que diuen: –Aigua per l’amor de Déu.–

 

Dels núvols folls, escabellats, darrera,

no sé com és que hi riu la llum, però:

i cada fresca fulla de figuera

suara eixida al branc, sembla una flor.

 

Vejam si al vespre a mon desig t’atanses,

damunt la topadissa de les llançes

 

de pluja, sola o amb un estel,

de mon lilà convuls rebent la flaire,

lluna d’abril, finestrejant al caire

de la tempesta, en un racó de cel.

 

Josep Carner, El cor quiet, Edicions 62,