Josep Carner / Cadascuna a sa manera

Cadascuna a sa manera

florir041 bx

Marc Vicens, 2017.

Cada cosa en son lloc

Les coses que jo he plantat

comencen llur floridera;

cadascuna florirà,

cadascuna a sa manera:

l’ametller vora la mar,

al mig d’un prat la pomera,

la perera al fons d’un hort,

el magraner prop d’una era.

 

Josep Carner, Fruiterar florit (fragment), El cor quiet, Edicions 62, 1990.

Anuncis