Josep M. de Sagarra / Riquesa

Riquesa

Marc Vicens, 2021.

I el trist és que aquestes coses, de veure la riquesa material lligada amb l’ànima materialíssima, a Catalunya estan a l’ordre del dia. Si, quan un home compra un automòbil, pogués comprar al mateix temps una ànima de senyor, tot aniria com una seda.

[3-XII-1922]

Josep M. de SagarraL’ànima de les coses, Quaderns Crema, 2001.