Josep Maria Esquirol / Absències

Absències

mono pensant132b

Marc Vicens, 2018.

La Rochefoucauld ha assenyalat molt agudament que, mentre l’absència destrueix les passions dèbils, augmenta les fortes, de la mateixa manera que el vent apaga una espelma però aviva el foc. Els desitjos que no minven i més aviat maduren amb l’espera generen més satisfacció i estan en la línia d’allò que és més fonamental.

Josep Maria Esquirol, La penúltima bondat: assaig sobre la vida humana, Quaderns Crema, 2018.