Josep Maria Esquirol / Desmesura

Desmesura

sacatapus130 b

Marc Vicens, 2018.

(…) és cert que la desmesura acaba cansant; afarta i alhora ens buida i resseca. I buida el món. (…) Els rics que acumulen sense parar es banyen en la seva llet i dilapiden el món.

Josep Maria Esquirol, La penúltima bondat: assaig sobre la vida humana, Quaderns Crema, 2018.