Josep Pla / Llibres

Llibres

1apunts art

Marc Vicens, 2018. Revista de Girona, març 2018.

25 de març de 1918

Enric Frigola diu, al cafè:

–Sóc partidari de tenir pocs llibres. Tinc observat que com més se’n tenen menys se’n llegeixen.

 

Josep Pla, El quadern gris, http://www.elquaderngris.cat.

Anuncis