William Shakespeare / Desvariar

Desvariar

a3

Marc Vicens, 2016.

[…] «L’amor

fa que els joves captivin i que els vells desvariïn;

és savi quan és foll, i és foll quan és prudent.»

How love makes young men thrall and old men dote;

How love is wise in folly, foolish-witty.

 

William Shakespeare (1564-1616), Venus i Adonis [Venus & Adonis, 1593]. Traducció de Salvador Oliva. Barcelona: Fundació Pere Coromines/Ara Llibres, 2016, pp. 99, vv. 836-838.