William Shakespeare / Se’n va anar en orris

Se’n va anar en orris

adonis

Marc Vicens, 2016.

No en diguis, doncs, amor. L’amor se’n va anar al cel,

quan li va usurpar el nom la luxúria suosa,

que s’alimenta, revestida d’innocència,

de la bellesa fresca, tacant-la de retrets,

perquè l’ardent tirana l’ataca i destrueix,

tal com fan les erugues amb les fulles més tendres.

Call it not love, for Love to heaven is fled,

Since sweating Lust on earth usurp’d his name;

Under whose simple semblance he hath fed

Upon fresh beauty, blotting it with blame;

Which the hot tyrant stains and soon bereaves,

As caterpillars do the tender leaves.

 

William Shakespeare (1564-1616), Venus i Adonis [Venus & Adonis, 1593]. Traducció de Salvador Oliva. Barcelona: Fundació Pere Coromines/Ara Llibres, 2016, pp. 97, vv. 793-798.

 

*De part: JFerrerC El sentit de la paraula

Anuncis